ČAOPP

united_kingdom_two_wavy_flags_64

 

 

Česká asociace ovčáckých a pasteveckých psů, z.s. se řídí předpisy organizace FCI pro všechna ovčácká, pastevecká a honácká plemena.

Hlavní aktivitou našeho spolku je organizování soutěží a výcviku práce pasteveckých a ovčáckých psů se zvířaty, školení instruktorů výcviku a rozhodčích pro posuzování trialů.

Členství v našem spolku je dobrovolné a členem se může stát kdokoliv, kdo má zájem se podílet na našich aktivitách.

Hlavními aktivitami členů našeho spolku je záštita pasení se psy v oblastech:

  • Tréninková centra a instruktoři – sdružování tréninkových center, instruktorů a jejich pravidelné školení jako základny pro rozvoj pasení v České republice. Je to první místo, kam příjde zájemce o pasení a dostává informace. Proto jde o stěžejní pilíř o který se musí pasení opírat. Práce s instruktory v tréninkových centrech musí lidi motivovat k soutěžím a praktické práci. Zažehne jiskru pro další práci. Taková tréninková centra chceme provozovat.
  • Rozhodčí – pravidelné školení rozhodčích v posuzování trialů, aby byly reflektovány nejnovejší trendy v pasení a hodnocení bylo sjednocené, objektivní a v souladu s řády pasení.
  • Mezinárodní spolupráce – spolupráce na tvorbě mezinárodních řádů pasení a rozvíjení mezinárodní spolupráce s partnery v zahraničí.
  • Pořádání soutěží a záštita pořadatelů – Chceme spolupracovat s pořadateli na vytváření kvalitních podmínek na závodech pro závodníky, rozhodčí i pořadatele. Jsme si vědomi že bez areálů a pořadatelů soutěže fungovat nemohou. Chceme pomoci ve všech oblastech pořádání akcí, tedy v oblastech ekonomické, organizační i sponzoringu. Přípravou jednotných postupů a pomůcek minimalizovat administrativní zátěž.