Šampion ČAOPP

united_kingdom_two_wavy_flags_64

Logo ČAOPP

Na konci sezóny bude vyhlášen titul Šampion ČAOPP 2016.
Podle stanoveného koeficientu se sečtou body získané na všech akcích pasení daného roku a bude vyhlášen Šampion ČAOPP 2016 zvlášť pro TS a zvlášť pro CS.

Do soutěže není nutné se přihlašovat. Podmínkou je členství v ČAOPP a doložení naskenovaných Protokolů ze zkoušky, případně i odkaz nebo sken výsledkové listiny pro výpočet bodů za poražené soupeře.

Výpočet:

Počet bodů v procentech děleno 10, krát výkonostní stupeň, plus 0,5 bodu za každého poraženého soupeře. Za úspěšně splněné HWT (nad 60% bodů) budou stabilně uděleny 4 body. Za zkoušku vloh (NHAT, ZVOP) bude stabilně udělen 1 bod.
Za účast na soutěži pořádané spolkem ČAOPP budou připočítány následující body (2b. za IHT3, 1b. za IHT2, 0,5b. za IHT1, 0,2b. za HWT a 0,1b. za NHAT/ZVOP).

Příklad:

Závodník získá 4. místo z 15ti v IHT3 TS s 135ti body na akci ČAOPP.
135b. ze 150 = 90%
90/10 = 9 x3 = 27 + 11×0,5 = 32,5 + 2b. = 34,5b.

Závodník získá 1. místo z 15ti v IHT2 TS s 95ti body na akci pořádané jiným spolkem.
95b. ze 100 = 95%
95/10 = 9,5 x2 = 19 + 11×0,5 = 24,5b.

Závodník získá 8. místo z 11ti v IHT1 CS s 70ti body na akci ČAOPP.
70b. ze 100 = 70%
70/10 = 7 x1 = 7 + 3×0,5 = 8,5 + 0,5 = 9b.

Jedná se o první ročník, proto prosím buďte shovívaví. Budeme rádi, pokud nám sdělíte Váš názor nebo výhrady k bodování, abychom ho mohli pro příští ročníky přehodnotit a bylo opravdu spravedlivé.